top of page

Algemene Voorwaarden

Onze gegevens
ShamsStones

2900 Schoten
België
shamsstones@gmail.com

BTW : BE0822.689.464
 

Algemeen
Deze e-commerce website van ShamsStones, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit de webwinkel online aan te kopen.

De Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk door ShamsStones aanvaard zijn.

Aanbod
Ondanks het feit dat deze website met de grootste mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten in het aanbod binden ShamsStones niet. ShamsStones is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden aangepast of ingetrokken door ShamsStones. ShamsStones kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en onder voorwaarden valt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Prijzen
Alle vermelde prijzen op onze website zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief 21% of 6% btw, exclusief eventuele verzendingskosten.

Verzendingskosten binnen België

8,30€ naar een thuisadres of kantoor voor een standaard zending

7,40€ naar een postpunt voor een standaard zending

9,80€ naar een thuisadres of kantoor voor een verzekerde zending

8,55€ naar een postpunt voor een verzekerde verzending.
Bij aankoop vanaf 100 € worden de artikelen gratis verzonden binnen België.


Verzendingskosten naar Nederland

13,35€ naar een thuisadres of  15,52€ voor een verzekerde zending
Bij aankoop vanaf 150 € worden de artikelen gratis verzonden naar één van deze buurlanden.

 

Bestelling
Het bestellen van de producten gebeurt door deze in uw winkelmand te plaatsen. Na het invullen van al uw gegevens, klikt U op de knop om de bestelling te bevestigen. U ontvangt steeds een e-mail met een overzicht van uw bestelling en de verzendingskosten die van toepassing zijn.

De Klant kan de bestelling betalen via overschrijving, na ontvangst van de betalingen worden de producten verzonden.
Bij afhaling, na afspraak, kan de Klant contant betalen of op voorhand betalen via overschrijving.

 

Levering
Producten besteld via deze website worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk of Duitsland. De levering gebeurt via BPost, PostNL of DPD.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd aan de klant binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkomingen bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk gemeld worden aan ShamsStones.

ShamsStones is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de producten, veroorzaakt door de vervoerder. ShamsStones zal in dit geval de Klant bijstaan bij het opstellen van een klachtendossier bij de vervoerder.

Afhaling
ENKEL NA AFSPRAAK
Producten kunnen worden afgehaald in de winkel (Generaal Lemanstraat – 2600 Berchem). Een passende afhaaldatum wordt besproken met de Klant via e-mail, waarna het product kan worden afgehaald en betaald.
Indien de Klant niet of niet tijdig op de gemaakte afspraak kan geraken, vragen wij U om ons tijdig op de hoogte te brengen.

Betaling
Alle bestellingen zijn te betalen op onderstaand rekeningnummer.
IBAN: BE39 9795 8166 1919
BIC: ARSPBE22
Fatim Assemiouni
2900 Schoten
België

Gelieve bij de mededeling van uw bestelling het door ons toegewezen bestelnummer door te geven.
De producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is ontvangen.

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ShamsStones  (2900 Schoten, shamsstones@gmail.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv.: via e-mail) op de hoogte brengen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ShamsStones heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ShamsStones (Generaal Lemanstraat , 2600 Berchem). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komt voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ShamsStones zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de kwaliteit van de producten vast te stellen.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ShamsStones alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ShamsStones op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ShamsStones wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ShamsStones aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

 

ShamsStones betaald de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Klantendienst
De klantendienst van ShamsStones is bereikbaar via e-mail op shamsstones@gmail.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ShamsStones beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt ShamsStones zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, ShamsStones respecteert de Europese GDPR wet van 25 mei 2018.

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website, worden Uw persoonsgegevens gevraagd. Deze zullen enkel gebruikt worden voor volgende doelen:

– uitvoering van de afgesloten overeenkomst
– het verwerken van de bestelling
– versturen van nieuwsbrieven

 

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.

Om uw gegevens in te kijken, wijzigen of te laten verwijderen; kunt U ons steeds contacteren.

Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Uitschrijven kan via de link in onze nieuwsbrief, of door ons te contacteren met deze vraag. Wij verwijderen uw e-mail adres dan uit onze mailing lijst.

Wij behandelen uw gegevens steeds als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet verstrekken aan derden.

Indien U een account aanmaakt op onze website, dan bent U zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van Uw wachtwoord. Dit wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen en ShamsStones heeft geen toegang tot Uw wachtwoord.

Bij het verwijderen van Uw account op onze website, worden Uw gegevens bij ons gewist.

ShamsStones houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons contacteren:
ShamsStones - shamsstones@gmail.com

 

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ShamsStones om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ShamsStones. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Terugname van goederen
Bij afhaling van de goederen dient de koper de artikelen na te zien op zichtbare gebreken. Na aanvaarding en betaling van de goederen heeft hij geen enkel recht meer op teruggave, omruiling of een eventuele schadevergoeding.
Bij toezending per post kan enkel binnen de 8 dagen gewezen worden op gebreken die te wijten zijn aan fabricagefouten. Mits voorafgaand akkoord kunnen de beschadigde goederen geruild worden. De koper dient het (de) artikel(en), na akkoord, voor eigen rekening terug te bezorgen vooraleer kan overgegaan worden tot vervanging.
Beschadigingen van de pakketten tijdens de verzending zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper. De koper kan hiervoor dan ook geen omruiling, terugbetaling of schadevergoeding eisen.

Artikelen
Prijzen over artikelen die worden aangevraagd via e-mail zijn informatief en niet bindend en kunnen ten allen tijde aangepast worden volgens de reële prijs
De afbeeldingen op de website zijn niet op ware grootte maar zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Afwijkingen in kleur en vorm geven geen enkel recht op schadevergoeding, omruiling, terugbetaling of annulatie wat betreft de bestelde producten.

Eigendom
Alle bestanden die kunnen voortvloeien uit deze website zijn en blijven eigendom van ShamsStones. Deze mogen niet gereproduceerd of gepubliceerd worden zonder voorafgaande toestemming.

Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer
De door U ingegeven gegevens zullen enkel intern gebruikt worden om uw bestelling af te handelen, deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

bottom of page